ОРГАНІЗАТОРИ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Акція – фотоконкурс «Сніданок без макіяжу».

Акція – конкурс (надалі Акція) проводиться по всій території України з рекламною метою.

1.2. Замовником Акції (далі також – Замовник) – є ТОВ «АРТСТАРТ», з метою популяризації ТМ «Dove».

1.3. Виконавцем Акції, в т. ч. по WEB частині (далі також – Виконавець) є ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЕЗ». Місцезнаходження: 03164, м. Київ, вул. Академіка Булаховського, 5б.

Виконавець Акції є відповідальним за розробку Інтернет-сервісу (інтерактивного додатку в мережі Інтернет) та підтримку функціонування сервісу протягом періоду всієї акції «Сніданок без макіяжу.

2. ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. В Акції можуть брати участь громадяни України, які на момент проведення Акції досягли 18-річного віку (далі – «Учасник Акції» або «Учасники Акції»). Взяти участь у Рекламній Акції можуть лише ті учасники, які повністю погоджуються (факт участі в конкурсі прирівнюється до факту беззаперечної згоди Учасником Акції з умовами даних Правил) з умовами цих Правил Рекламної Акції (далі також – Учасники Рекламної Акції), та які не мають обмежень, зазначених у п.2.2. цих Правил.

2.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

2.2.1.  Працівники та представники або залучені треті особи по врученню Подарунків Акції,  Виконавця ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЕЗ», Замовника Акції ТОВ «АРТСТАРТ» та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та/чи проведенні Акції;

2.2.2. Чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті 2.2.1. цих Правил, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, бабуся);

2.2.3 Особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилось 18 років.

2.3. Період проведення Рекламної акції: 23.09.2014 року до 14.10.2014 року включно (але до 23:59) по всій території України (через мережу Інтернет).

2.4. Рекламна акція проводиться в мережі Інтернет, на Інтернет – сайті http://www.tochka.net/ на території всієї України (надалі - Сайт).

3. СУТЬ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ:

3.1. Зареєстровані Користувачі Сайту у період з 23.09.2014 року до 14.10.2014 року включно (але до 12:00), мають можливість розмістити фото свого ранку та супроводжуючий коментар обсягом до 500 знаків (поширити цю світлину у соціальній мережі instagram з хештегом dove_photocontest) та зібрати якомога більше голосів на підтримку цих фотографій (за допомогою засобів підтримки допустимих правилами таких соціальних мереж). Використання чужих фото (в т.ч. знайдених в мережі інтернет) заборонено.

3.2. Учасники мають право на участь в Акції безкоштовно. 

3.3. 15 Переможців акції отримають можливість придбати річний запас продукції ТМ «Dove» (1 запас – по 3 одиниці 4-х видів продукту, всього – 12 одиниць) за 0,01 коп., будуть визначені 03.10.2014 року, серед усіх учасників, що відповідають вимогам передбаченим у п.2.1. цих правил, ті що набрали хоча б 50 голосів  на підтримку цих фотографій, за допомогою сайту RANDOM.ORG

4. ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ОТРИМАННЯ.

4.1. Учасниками Рекламної Акції, які приймають участь в Акції визначаються такі учасники, що відповідають критеріям визначеним п.2.1. та 2.2 цих Правил, прийняли участь у Акції та виконали завдання Акції визначені п.3.1. цих Правил.

4.2. Передбачено 15 (п'ятнадцять) переможців Рекламної Акції. Переможці Акції визначаються 14.10.2014 року/з числа всіх учасників Акції, що виконали умови розділу 3 цих Правил шляхом випадкової вибірки за допомогою сайту RANDOM.ORG. Кожний з п'ятнадцяти переможців отримує Подарунок – можливість придбати річний запас продукції від ТМ «Dove» за 0,01 коп.

4.3. Про виграш переможця буде поінформовано шляхом надіслання повідомлення електронною поштою на адресу, яку учасник вказав при заповненні форми з контактними даними. Результати Акції також можуть бути опубліковані на Сайті http://www.tochka.net/ 14.10.2014 року.

4.4. Результати визначення Переможця Акції є остаточними і оскарженню не підлягають. Виконавцем гарантується об'єктивність проведення визначення переможців.

4.5. Виконавець Акції не вступає в будь-які спори щодо: визнання будь-якого Учасника Переможцем Акції, прав на отримання Подарунку, права власності на Подарунок.

4.6. Виконавець не несе відповідальності щодо використання Подарунку Учасниками після їх одержання.

5. ВРУЧЕННЯ ПОДАРУНКУ:

5.1. Щоб отримати Подарунок, Учасник, отримавши від Виконавця електронний лист про перемогу в Рекламній акції, повинен відповісти Виконавцю до 17.10.2014 року до 12:00 та надати наступну інформацію: П. І. Б., місце проживання, вік, контактний номер телефону;

5.2. Подарунок за підсумками Акції вручає Замовник. Для отримання подарунку, переможець зобов'язаний пред'явити паспорт громадянина України. Ім'я та прізвище в паспорті повинні збігатися з нікнеймом на сайті. Користувачі, чиї дані не збігаються із зазначеними на сайті, можуть повідомити цю інформацію Виконавцю у період проведення Акції. Участь такого користувача в Акції розглядається Виконавцем в індивідуальному порядку, та Виконавець залишає за собою право відмовити таким особам в участі в Акції. Подарунки вручаються представниками TM Dove або за допомогою доставки поштою. Спосіб доставки і час отримання подарунка узгоджується з переможцем по електронній пошті або іншим можливим чином (у т.ч. способами телефонного зв’язку).

5.3. Якщо дані пункту 5.1. цих Правил надаються недостовірні, а/або не в повному обсязі, такий Учасник Акції втрачає право на отримання Подарунку.

5.4. Виконавець не несе відповідальності, якщо Учасник не в змозі отримати Подарунок за результатами Акції у зв’язку з відсутністю у нього необхідних документів.

5.5. Виконавець Акції залишає за собою право не приймати до участі в Акції Учасників, які непрямим або прямим методом намагалися реалізувати або реалізували вплив на Виконавця, з метою отримання Подарунку.

5.6. Подарунок, згідно з правилами Акції, вручається Учаснику, що виконав усі її умови.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ

6.1. Всі Учасники Акції зобов'язуються виконувати Правила Акції. Для отримання Подарунку в рамках цієї Акції Переможець Акції має надати Виконавцю достовірну персональну інформацію, у т.ч. інформацію щодо контактів з ним, (надалі – персональна інформація) та необхідні документи згідно з положеннями Правил Акції (ПІБ, місце проживання, вік, контактний номер телефону). Учасник, який бере участь у Рекламній Акції, своєю участю підтверджує свою згоду з Правилами Акції, а також, що йому виповнилося 18 років, і він жодним чином не обмежений для того, щоб взяти участь в даній Рекламній Акції. Учасники Рекламної Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес).

6.2. Учасник Акції має право на отримання Подарунку, якщо він буде визначений як Переможець Акції відповідно до розділу 4 цих Правил, за умови виконання умов п. 2.1 та п. 2.2 цих Правил Акції.

6.3. Заміна Подарунку, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається, обміну та поверненню не підлягають.

6.4. Отримання Подарунку передбачено тільки Учасниками Акції, які будуть мати на це право відповідно до цих Правил Акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де Подарунок буде предметом угоди або засобом платежу.

6.5. На Переможця покладається повна відповідальність за будь-який збиток, який може бути нанесений його здоров'ю внаслідок особистої необережності, недбалості, неуважності, зайвої самовпевненості, навмисного або ненавмисного порушення правил поведінки внаслідок використання виграного подарунку.

7. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЦЯ

7.1. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, що стало результатом збоїв у телекомунікаційних, енергетичних мережах тощо, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу програмного та/або апаратного комплексу Виконавця тощо.

7.2. Виконавець має право відмовити Переможцю Акції в наданні  Подарунку, якщо Переможець Акції надав про себе недостовірну інформацію, або будь-яким іншим чином порушив Правила Акції.

7.3. Виконавець не несе жодної відповідальності за будь-яку шкоду чи збиток, понесені Переможцем Акції внаслідок використання ним Подарунку чи участі в Акції.

7.4. Виконавець не несе жодної відповідальності за якість Подарунку.

7.5. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру (у тому числі в зоні АТО), блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Рекламної Акції, інші непідвладні контролю з боку Виконавців/Замовника обставини.

8. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

8.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення Правил Акції на сторінці Акції на веб-сайті  http://www.tochka.net/.

8.2. Ці Правила Акції та умови можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем Акції протягом всього терміну проведення Акції за погодженням із Замовником. Зміна та/або доповнення цих Правил Акції можливі у випадку їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил Акції.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил Акції, і/або питань, не врегульованих цими Правилами Акції, остаточне рішення приймається Виконавцем за погодженням із Замовником Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Виконавця Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.2. Приймаючи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил Акції або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил Акції (в т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунку та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунку, при цьому такий Учасник Акції не має права на одержання від Виконавця або Замовника Акції будь-якої компенсації, а результати участі цього Учасника в Акції визнаються недійсними.

9.3. Замовник залишає за собою право не вступати у листування та інші контакти з Учасниками Рекламної Акції, за винятком випадків, вказаних у цих Правилах.

9.4. Дана Рекламна Акція не є лотереєю, або послугою у сфері грального бізнесу.

9.5.  Замовник та Виконавець залишають за собою право змінювати умови акції в період їх дії.

9.6. Беручи участь в Рекламній Акції, кожен Учасник висловлює свою згоду на обробку в маркетингових цілях його(її) персональних даних. Володільцем персональних даних Учасників Рекламної Акції є Виконавець Рекламної Акції. Беручи участь в Рекламній Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, що він проінформований про свої права визначені чинном законодавством, зокрема: знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця чи розпорядника персональних даних; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;  на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Учасник Рекламної Акції проінформований, що його персональні дані можуть передаватись Замовнику Рекламної Акції з метою контролю за виконанням Рекламної Акції.

9.7. Учасник Акції погоджується з тим, що самостійно несе відповідальність за будь-які розміщені ним  матеріали і за їх відповідність вимогам законодавства, а також за дотримання авторських прав, несанкціоноване використання зареєстрованих товарних знаків, логотипів, назв фірм і будь-які інші можливі порушення прав третіх осіб, що виникли в зв'язку з розміщенням Учасником Акції матеріалів відповідно о вимог даних Правил.

9.8. Згідно з вимогам ст. 634 Цивільного кодексу України про договори приєднання, а саме, змоги укладення такого договору шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в акції всі Учасники Акції погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.

9.9. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої персональної інформації Виконавцем/Замовником з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, які не порушують чинного законодавства України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безкоштовне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, у випадку отримання заохочення, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником/Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону Україні "Про захист персональних даних".

Поділися в соціальних мережах