Даю згоду на зйомку мене та мого зображення на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання мого фотографічного зображення та відеозапису з моєю участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів за умови дотримання вимог ст. 20 Закону України «Про рекламу», а також даю згоду на публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та інформаційних матеріалів, телевізійних та інших передач з моїм зображенням, відеозаписів з моєю участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження в тому числі в рамках проекту під умовною назвою «Dove. Студія справжньої краси».

Крім того, цим засвідчую свою згоду на використання та поширення моїх коментарів, відповідей на запитання, точок зору будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні мого зображення та відеозапису з моєю участю, в тому числі, та не обмежуючись, в рамках проекту під умовною назвою «Dove. Студія справжньої краси».

Я усвідомлюю та погоджуюсь, що використання мого зображення та відеозапису з моєю участю, а також публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів з моїм зображенням та відеозаписів з моєю участю є безоплатним та зобов’язуюсь не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів, в тому числі в рамках проекту під умовною назвою «Dove. Студія справжньої краси».

Також даю повну згоду на обробку моїх персональних даних, зазначених у цій Згоді будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знеособлення, блокування та знищення моїх персональних даних в базі персональних даних.

 

Зі змістом статей 307, 308 Цивільного кодексу України ОЗНАЙОМЛЕНА

 

Згода на обробку персональних даних надана з врахуванням вимог ст.7, ст. 8 та ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» та діє безстроково та без обмеження території дії.

Цим підтверджую, що отримав повідомлення про включення моїх персональних даних до бази персональних даних з метою, вказаною у цій Згоді, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» для виконання зазначеної мети та про можливість передачі мої персональних даних третім особам на розсуд Володільця та/або Розпорядника бази даних.

Зміст моїх прав, як суб’єкта персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» мені повідомлено та зрозуміло.

Поділися в соціальних мережах