ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

« Шопiнг гiд с Романом Мєдним»

  1.       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дані правила (надалі - Правила) визначають порядок та умови проведення промо-акції «Шопiнг гiд с Романом Мєдним» (надалі - Акція).

Замовником Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю « МОДА З ДОСТАВКОЮ» (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т, (Літ. А), (надалі - Організатор).

Виконавцем промо-акції по WEB частині (надалі – Виконавець) є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДIДЖIМЕДIА» (місцезнаходження: ).

Виконавець Акції відповідає за розробку Інтернет-сервісу (інтерактивного додатку в мережі Інтернет) та підтримку функціонування сервісу протягом періоду всієї акції, а також за вручення Призів переможцям Акції.

 

  1.       ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Подарунок - винагорода, яку отримують переможці Акції за результатами участі у такій Акції, що визначена розділом 6 Правил.

Учасники - особи, які згідно з цими Правилами мають право взяти участь в Акції, і виконали всі умови, зазначені в п.4.1 . Правил відповідно до ст.4 Правил.

Експерт – стиліст Роман Мєдний

 

  1.       МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1.       Акція проводиться на всій території України, окрім територій України, що визнані як тимчасово окуповані або на території, де внаслідок ведення бойових дій не працює представництво кур’єрської служби, або відповідне відділення УкрПошти.

3.2.       Місце проведення: lamoda/tochka.net

  1.       ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

4.1.       Повний період проведення Акції: з 04 грудня 2015 року до 27 грудня 2015 року включно.

4.2.       Період участі в Акції: з 00:00 год. 04 грудня 2015 року до 10:00 год. 27 грудня 2015 року включно.

4.3.       Період отримання Подарунків: з 15 грудня 2015 року до 27 грудня 2015 року включно.

4.4.       Акція вважається завершеною з досягнення дати закінчення Акції, визначеного п.4.1. Правил.

4.5.       Організатор залишає за собою право відмовитися від проведення Акції в будь-який момент.

 

  1.       УЧАСНИКИ АКЦІЇ

5.1.       Учасниками Акції можуть бути повнолітні (старші за 18 років) фізичні особи, які мають повну дієздатність, які постійно проживають на території України в період проведення Акції.

5.2.       Учасниками Акції не можуть бути:

5.2.1.           співробітники та представники Організатора та Виконавця а також їх близькі родичі;

5.2.2.           особи, що постійно не проживають на території України у період проведення Акції;

5.2.3.           особи, віком молодше 18 років, та/або дієздатність яких обмежена у встановленому порядку;

5.2.4.           особи, які не виконують та/або порушують Правила проведення Акції;

5.2.5.           особи, які не надають або відмовилися від участі у зйомці будь-яких рекламних матеріалів щодо Акції (на вимогу Організатора Акції).

  1.       УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

6.1.       Для того щоб стати учасником Акції та отримати Подарунок необхідно в період проведення Акції, зазначений в п.4.2. Правил, зайти на Інтернет-сторінку, вказану у п.3.2. Правил, зареєструватися (авторизуватися) у якості користувача та створити авторський колаж (далі Роботу) на вказаній сторінці.

6.2.       При реєстрації на Інтернет-сторінці Учасники зобов’язані в обов’язковому порядку вказати своє ім’я, вік та залишити дійсні контактні дані.

6.3.       Учасники Акції, приймаючи участь у Акції автоматично надають свою згоду на участь у зйомці будь-яких рекламних матеріалів щодо Акції (на вимогу Організатора Акції) та на використання свого зображення та імені в рекламних цілях.

  1.       ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ

7.1.   Фонд подарунків конкурсу складає: 3  (три) Подарунки Першого рівня та 1 (один) Подарунок Другого рівня. Подарунки Першого рівня: подарунковий сертифікат номіналом 1000 гривень на придбання товарів на сайті Lamoda.ua для Переможця Тижня. Подарунок другого рівня – усі речі, які використав експерт для створення образу Головного Переможця Акції та надані за підтримки сайта Lamoda.ua.

7.2.       Переможці Тижня будуть визначені кожні 7 днів з моменту запуску Акції після 10:00 год. наступним чином:

7.2.1.           Експерт  на свій суб'єктивний погляд буде обирати серед учасників, що виконали п.5.1 Правил та відповідають п.4 Переможця Тижня, Роботу автор якої отримає Подарунок Першого рівня.

7.2.2.           28 грудня після 10:00 год. серед  усіх учасників Акції буду оголошений Головний Переможець, Робота якого набрала найбільше голосів користувачів порталу.

7.2.3.           Виконавець Акції до 23:59 28 грудня 2015 року проінформує всіх переможців Акції про результати Акції шляхом направлення електронного повідомлення на адресу, яку Учасник вказав при реєстрації (авторизації) згідно п.6.2. Правил.

7.2.4.           Результати Акції та інформація щодо переможців також буде опублікована до 18:00 год. 29 грудня 2015 року на Інтернет-сторінці місця проведення Акції, що вказана у п.3.2. Правил.

7.3.       Результати визначення переможців Акції є остаточними і оскарженню не підлягають.

7.4.       Кожен переможець Акції має право на отримання одного Подарунка.

7.5.   Видача Подарунків Першого рiвня буде здійснюватися шляхом висилання промо-коду за вказаними  email-адресами  Переможців.

7.6.       Для отримання Подарунків переможці Акції зобов’язані:

7.6.1.           Самостійно після оголошення переможців Акції у період з 29 грудня 2015 року до 31 грудня 2015 року включно звернутися до Виконавця Акції за контактними телефонами або електронною адресою, вказаною у п.9.4. Правил, повідомити про те, що він є переможцем Акції. Переможець зобов’язаний направити на електронну адресу Виконавця наступні персональні дані: П.І.Б., місце проживання, вік, контактний номер телефону; а також прикріпити до електронного листа копію свого паспорта (першої, другої сторінок і сторінки з реєстрацією місця проживання).

7.7.       Не звернення переможця до Виконавця у строки та у порядку встановлені п.7.7. Правил, та/або не надання персональних даних та копій документів Виконавцеві, та/або не отримання подарунку у строки та у порядку встановленими даними Правилами позбавляє такого переможця права на отримання Подарунка, а переможець вважається таким що відмовився від Подарунка.

7.8.       Подарунок не може бути отриманий переможцем у вигляді грошового еквіваленту, переможець не може вимагати зміни строків або порядку отримання Подарунка тощо.

  1.       ГАРАНТІЇ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

8.1.       Учасники Акції, беручи участь в Акції та надаючи Організатору та Виконавцю свої персональні дані, автоматично підтверджують свою згоду на обробку Організатором та Виконавцем наданих ними персональних даних. Надані Учасниками персональні дані обробляються Організатором та Виконавцем з метою забезпечення реалізації господарських та адміністративно-правових правовідносин, зокрема ідентифікації Учасників Акції, надання Подарунків. Включення наданих Учасниками даних у відповідні бази персональних даних Організатора та Виконавця здійснюється протягом одного дня з моменту отримання відповідних даних Організатором та Виконавцем від Учасника.

8.2.       Організатор та Виконавець гарантують, що будь-яка інформація, надана Учасниками у ході участі в Акції, зокрема їх персональні дані, буде використовуватися Організатором виключно для реалізації цілей, зазначених у п.8.1. Правил і в межах, обумовлених чинним законодавством України .

8.3.       У разі відмови Учасника від надання необхідних для участі в Акції персональних даних, Учасник вважається таким, який відмовився від участі в Акції.

8.4.       Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за:

8.4.1.           не ознайомлення Учасників із даними Правилами та їх змінами, а також їх неналежне виконання, якщо вони були належним чином оприлюднені;

8.4.2.           несвоєчасне отримання Організатором інформації необхідної для участі в Акції, визначення Переможців та/або отримання Подарунків, яке вплинуло на результати Акції, якщо така затримка виникла не з вини Організатора;

8.4.3.           неотримання Переможцем Подарунку, яке сталося не з вини Організатора.

8.5.       Учасники самостійно несуть витрати, пов'язані з виконанням умов Акції, дотриманням цих Правил, отриманням Подарунків та інше.

  1.       ІНШІ УМОВИ

9.1.       Організатор залишає за собою право переглядати та вносити зміни в Правила (змінювати умови проведення Акції) до моменту початку дії Акції. Про зміну умов проведення Акції буде оголошено у тому ж порядку, в якому було оголошено про проведення Акції. Зміни Правил будуть публікуватися у тому ж порядку, що й самі Правила.

9.2.       Перед участю в Акції учасник зобов'язаний ознайомитися з цими Правилами. Виконання Учасником умов Акції підтверджує згоду учасника з даними Правилами.

9.3.       Повна інформація про умови проведення Акції викладена у даних Правилах. З Правилами можна ознайомитись:

9.3.1.           на офіційній сторінці Виконавця у мережі Інтернет, розташованій за адресою:

9.4.       Контакти Виконавця для отримання Подарунків та отримання додаткових роз'яснень щодо умов проведення Акції:

9.5.       Учасник Акції погоджується з тим, що самостійно несе відповідальність за будь-які розміщені ним  матеріали і за їх відповідність вимогам законодавства, а також за дотримання авторських прав, несанкціоноване використання зареєстрованих товарних знаків, логотипів, назв фірм і будь-які інші можливі порушення прав третіх осіб, що виникли в зв'язку з розміщенням Учасником Акції матеріалів відповідно о вимог даних Правил.

9.6.       Згідно з вимогам ст. 634 Цивільного кодексу України про договори приєднання, а саме, змоги укладення такого договору шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в акції всі Учасники Акції погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.

9.7.       Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої персональної інформації Виконавцем/Замовником з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, які не порушують чинного законодавства України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безкоштовне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, у випадку отримання заохочення, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником/Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону Україні "Про захист персональних даних".

 

Поделись в социальных сетях